Wilde bijen bedreigd door zieke door mensen gehouden bijen

Virussen die door de mens gehouden honingbijen bij zich dragen, kunnen op wilde bijen overspringen en daarom moeten de zieke bijen uit natuurlijke omgevingen geweerd worden.

De Engelse onderzoekers van de University of Exeter beschreven hun onderzoek in het tijdschrift Journal of Applied Ecology.

Commerciële soorten van de honingbij en hommels worden gebruikt om onze gewassen te bestuiven zoals tomaten, paprika’s en koolzaad. De snel evoluerende virussen die door deze populaties bijen meegedragen worden, kunnen de wilde bestuivers zoals wilde bijen, zweefvliegen en vlinders, besmetten. Daarmee vormen de bijen een bedreiging voor de biodiversiteit.

De wereldwijde waarde van de bestuivers wordt geschat rond de 153 miljard Euro per jaar. Die commerciële bestuiving wordt vooral gedaan door honingbijen en hommels, maar ook wilde bestuivers spelen een belangrijke rol bij het bestuiven van de planten.

Bijenstand

De bijenstand wordt al jaren bedreigd door het verdwijnen van de natuurlijke, diverse leefomgeving, infectieziekten en waarschijnlijk ook door het gebruik van bepaalde pesticiden.

De onderzoekers roepen honingbijhouders dan ook op om te proberen de bijen zo veel mogelijk van de natuurlijke populaties te scheiden.

Het grootste probleem rond het verspreiden van virussen is de Varroa-mijt. Deze parasiet helpt met het verspreiden van virussen en versterkt mogelijk ook hun schadelijkheid.

Eén van de virussen, het verschrompelde vleugeltjes-virus, werd recentelijk aangewezen als een opkomende ziekte bij bestuivers en de verspreiding naar wilde hommels wordt gelinkt aan commerciële honingbijen.

Sociale gedrag

Het sociale gedrag van honingbijen, hommels en sociale wespen zorgt voor perfecte condities om ziektes over te dragen binnen een kolonie en tussen verschillende soorten.

Het risico van verspreiding kan verder vergroot worden door slecht management van de commerciële soorten, zoals bij internationale transporten van de beestjes.

De onderzoekers gaan in de toekomst meer screenings op internationale transporten doen. Ook zullen ze kijken of bestaande regelingen voor behoud van wilde populaties effectief zijn.

Door: NU.nl/Krijn Soeteman

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *