Waarom ecologisch

Het effect van chemicaliën op het milieu en op het menselijk lichaam heeft geleid dat mensen meer natuurlijke, ecologische producten willen gebruiken. Internationale verenigingen van specialisten erkennen dat de natuurlijke producten vrijwel geen contra-indicaties en/of bijwerkingen hebben. Ook spelen de natuurlijke, ecologische producten een steeds grotere rol in de preventieve geneeskunde, voor het verbeteren van de gezondheid en voor een verhoogde kwaliteit van leven.

De meeste mineralen zijn uit onze dagelijkse voeding verdwenen

Helaas worden er in de laatste honderd jaar grotendeels commerciële kunstmeststoffen gebruikt die slechts een kleine hoeveelheid van de mineralen aanvullen die nodig zijn voor een rijke bodem en een goede gezondheid van mens en dier. Onderzoekers ontdekten bovendien een relatie tussen mineralentekorten in de bodem, het gebruik van chemische meststoffen en de kankerverwekkende stof acrylamide. ( info uit “Wat is er met onze voeding gebeurd” op de Gezonde Gewoontes leden website).

Risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden en voor bijen

Er zijn “nieuwe ontwikkelingen, zoals zorg over risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden en voor bijen.” (volgens de Staatsecretaris EZ) “Het rapport Globale bijensterfte en andere bedreigingen voor bestuivende insecten, van het Milieubureau van de Verenigde Naties zegt dat meer dan een dozijn factoren, gaande van de neergang van bloeiende planten en het milieu, tot het gebruik van hersen beschadigende insecticiden  en de wereldwijde verspreiding van ziekten en luchtverontreiniging, de oorzaak zijn achter de voortgaande neergang van bijenvolken over grote delen van de aardbol. Het rapport beweert dat de vermindering van bijenpopulaties ernstige gevolgen heeft voor de voedselvoorziening. Bestuiving is belangrijk voor bloemen- en zaadproductie en vitaal voor de gezondheid van ecosystemen. “(Koninklijke Vlaamse Imkersbond) Ook in Nederland is de sterfte van bijen hoog.