Skal onderzoekt certificering Nederlandse honing

Skal, de onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland, onderzoekt of het mogelijk is om Nederlandse honing te gaan certificeren. Imkers die interesse hebben om deel te nemen aan dit traject kunnen contact opnemen met Skal.

In de biologische verordening van de Europese Unie zijn specifieke eisen gesteld aan de biologische bijenteelt. In deze verordening staat dat de bijenkasten zo moeten worden geplaatst dat bronnen van nectar en stuifmeel binnen een straal van 3 kilometer van de locatie van de bijenkasten hoofdzakelijk bestaan uit biologische gewassen of spontane vegetatie en gewassen waarop slechts licht milieubelastende technieken worden toegepast.

Tijdens een recent overleg met het ministerie van Economische Zaken is besloten om de bewijslast van dit artikel bij de imker te leggen. De interpretatie van het artikel moet nog vastgesteld worden. Hierbij zal Skal gebruik maken van de bewijslast van de eventueel geïnteresseerde imkers. Dit betekent dat de mogelijke certificering van Nederlandse honing langer zal duren dan de normale beoordelingstermijn.

Zie voor meer informatie over specifieke eisen voor de biologische bijenteelt de artikelen 13 en 25 van verordening 889/2008 op de site van Skal.

Imkers die interesse hebben om deel te nemen aan dit traject, kunnen contact opnemen met Jan Hoekman (plv. hoofd certificering van Skal).

bron: Skal, 02/06/14

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *