Kwart Europese hommelsoorten dreigt uit te sterven

Intensieve akkerbouw en klimaatverandering bedreigen bijna een kwart van de Europese hommelsoorten met uitsterven.

Daarvoor waarschuwt de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

In de studie, gefinancierd door de Europese Unie, werden alle 68 Europese hommelsoorten onderzocht. Daaruit bleek dat 24 procent op het punt staat te verdwijnen. Bijna de helft van alle hommelsoorten had te maken met een afnemende populatie.

Net zoals de snelle afname van het aantal bijen, is het verlies van hommels ook een bedreiging voor de mens omdat ze een grote bijdrage leveren aan het bestuiven van bloemen. Volgens het IUCN zijn drie van de vijf belangrijkste bestuivers in Europa hommelsoorten.

Klimaatverandering

De belangrijkste bedreigingen voor de hommels zijn klimaatverandering, intensivering van de landbouw en veranderingen in het gebruik van agrarische gronden.

Onderzoeker Ana Nieto maakt zich grote zorgen over de voedselproductie. “Het is belangrijk dat de leefomgeving van de hommels goed wordt beschermt en de ecosystemen herstellen. Het zou enorm helpen als de landbouwsector biodiversiteitsvriendelijker wordt. Dat is essentieel voor het terugdringen van de bedreigingen voor Europese hommels.”

Waddenhommel

Een van de soorten die het sterkst door klimaatverandering wordt bedreigt is de Bombus hyperboreus, ook wel waddenhommel genoemd. De twee na grootste Europese hommel ziet haar leefgebied in de Scandinavische en Russische toendra snel slinken.

De voorheen wijdverspreide waddenhommel zag een afname van zo’n 80 procent. Dat komt vooral omdat haar belangrijkste voedsel, de klaver, steeds vaker wordt verwijderd.

Nederland

In Nederland is de situatie voor bijen en hommelsextra zorgelijk, zegt Sijas Akkerman van Natuur & Milieu. Grootste kwaaddoener is de Nederlandse landbouwindustrie die de hoogste bestrijdingsmiddelengebruik van Europe heeft.

“Een verbod op voor bijen schadelijke bestrijdingsmiddelen in de landbouwgebieden is nodig. Op biologische landbouwbedrijven is de biodiversiteit bijvoorbeeld gemiddeld 30 procent hoger.”

Door: NU.nl

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *