Bijengif

Bijengif

Sommige mensen vinden bijen eng. Juist omdat ze kunnen steken en dit doet pijn. Wanneer je door een bij gestoken wordt spuit de bij een klein beetje bijengif in je lichaam. Wat echter haast niemand weet is dat dit bijengif in Roemenië als sterk medicinaal is erkent. Het gebruik van bijengif in de geneeskunde kent al een lange traditie. In Nederland is er helaas nog maar weinig over bekend en mag als zodanig geen medische titel voeren, maar uit archeologische vondsten weten we dat onze verre voorvaderen al gebruik maakten van bijengif voor het behandelen van (chronische) pijnen. Steeds meer toepassingen worden nu door wetenschappelijk onderzoek naar de inhoudsstoffen van bijengif bevestigd.

Meer weten over de inhoudsstoffen, werking en toepassingen van bijengif?

Bron: http://bee-healthy-apitherapie.nl/?s=bijengif

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *