History Documentary Romania – Wild Carpathia

History Documentary Romania – Wild Carpathia

De bezoeker uit West-Europa raakt bij een bezoek aan Roemenië al snel onder de indruk van de bloemenpracht van de velden

De bezoeker uit West-Europa raakt bij een bezoek aan Roemenië al snel onder de indruk van de bloemenpracht van de velden. Het is een kennismaking met het Midden-Europese landschap van voor de industriële revolutie. Bij het beheer en behoud van deze graslanden speelt de mens een onmisbare rol en dat maakt dit landschapselement kwetsbaar.    Tell A Friend

Met het begrip biodiversiteit bedoelen we alle levende soorten organismen in een bepaald gebied. Onder een grote biodiversiteit verstaan we een grote soortenrijkdom. De biodiversiteit houdt vooral verband met het klimaat. Vochtige en warme gebieden zijn voor veel levende organismen gunstig. Droge of koude gebieden zijn dat voor de meeste organismen niet.
In gebieden met een ligging op lage breedte (rondom de evenaar) en een tropisch klimaat, leven de meeste soorten. Geschat wordt dat alleen al het Amazonegebied ongeveer een kwart van alle soorten op aarde telt. Met een toenemende breedteligging neemt de soortenrijkdom af.

Roemenië heeft een breedteligging waar gematigde klimatologische omstandigheden heersen. Toch kent het land gebieden met een enorme biodiversiteit. Belangrijke hotspots zijn de Karpaten en de Donaudelta. De cultuurlandschappen met de halfnatuurlijke graslanden kennen een grote botanische rijkdom. De biodiversiteit in deze gebieden is afhankelijk van een regelmatig en specifiek beheer door de mens en is daarmee dus kwetsbaar. De oorspronkelijke bossen vormen een natuurlijk ecosysteem en zijn niet afhankelijk van menselijk beheer.

Ook de hoeveelheid gradiënten (overgangen) tussen de verschillende leefmilieus in een gebied, draagt bij aan een grote soortenrijkdom. Hoe meer gradiënten, hoe meer soorten. Voorbeelden zijn gradiënten van nat naar droog, warm naar koud, zoet naar zout, laag naar hoog, voedselrijk naar voedselarm, schaduwrijk naar schaduwarm en kalkrijk naar kalkarm.

Grote carnivoren

In Roemenië leven nog grote carnivoren zoals de wolf (Canis lupus), de bruine beer (Ursus arctos) en de lynx (Lynx lynx). Deze dieren zijn zeldzaam in Europa en staan aan de top van de voedselpiramide. Het leefgebied van deze zoogdieren dreigt steeds verder geïsoleerd te raken door ontbossing en de aanleg van nieuwe infrastructuur, zoals snelwegen. Onder andere de Habitat Stichting onderzoekt de gevolgen van deze ontwikkelingen en Rewilding Europezet zich in voor het versterken van de leefomgeving van deze dieren.

Referenties

Diepenbeek van, A. en Twisk, P. (2010), Veldgids Europese zoogdieren, KNNV Publishing, Zeist.
Dobson, E.P. (1997), Natuurbehoud en biodiversiteit, Natuur en Techniek, Beek (L).
Townsend, C.R. et al. (2008), Essentials of Ecology: Third edition, Blackwell Publishing, Oxford.

Natura vista Natuur en landschap in Roemenië

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *